Masz pytania? Zadzwoń: 888 999 343

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.

„Budowa sieci światłowodowej z dostępem do Internetu w wybranych miejscowościach Gminy Pątnów”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.4 „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu na etapie „ostatniej mili”, 2007-2013. Realizowany będzie na terenie Gminy Pątnów w następujących miejscowościach:

-Dzietrzniki,
-Grębień,
-Józefów,
-Kamionka,
-Pątnów,
-Popowice.

Głównym celem projektu jest budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu na terenach zagrożonych zjawiskiem tzw. wykluczenia cyfrowego w tym przypadku na terenie 6 miejscowości Gminy Pątnów. Projekt jest w pełni zgodny z głównym celem działania 8.4 POIG, którym jest tworzenie infrastruktury dostępowej na etapie „ostatniej mili” umożliwiającej odbiorcom końcowym z obszaru 6 miejscowości Gminy Pątnów – głównie gospodarstwom domowym, ale również przedsiębiorcom czy instytucjom uzyskanie dostępu do Internetu szerokopasmowego za pośrednictwem łączy światłowodowych w innowacyjnej technologii FTTH (Fiber to the Home – światłowód doprowadzany do każdego domu).

Nowoczesna technologia w efekcie przyczyni się to do zwiększenia maksymalnych transferów możliwych do osiągnięcia przez klienta końcowego, jak również za pośrednictwem łączy światłowodowych wzbogaci wachlarz dostępnych usług m.in. o Telewizję Cyfrową 3 generacji (z kanałami nadawanymi w wysokiej rozdzielczości również w 3D) czy Telefonię Cyfrową, zdalny monitoring wizyjny oraz wiele innych.

Więcej o tej innowacyjnej technologii można przeczytać na naszej stronie w zakładce o nazwie FTTH.